Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden: 23-11-2007
KVK:   30159088
Ingeschreven bij: CRK.

Van de Vliet •

 • Grafmonumenten
 • Beeldhouwwerken
 • Natuursteenbewerker
 • Restauratie natuursteen
 • Levering natuursteen

 

  1. Voor levering, plaatsing, restauratie monument of bouwwerk zijn de betalingsvoorwaarden:

   • 1e (aan)betaling na opdrachtbevestiging d.m.v een faktuur aan klant: dit is het materiaal en vervoersgeld voor de opdracht.

   • 2e (eind)betaling dient te worden voldaan binnen 8 dagen na voltooiing bouwwerk of monument of andere leveringen.

   • Voor de betalingen wordt er een faktuur opgemaakt.
    Bankrekening voor de storting:
    ABN-AMRO:
    579138208
    t.n.v.:
    R.T.M.van de Vliet te Cothen

   • Bij overschrijden van de betalingstermijn wordt er na 3 weken 10 % van het eindbedrag erbij gerekend.

  2. Na levering van het materiaal worden oneffenheden in het natuursteen niet vergoed omdat het een natuurprodukt is. De klant wordt vooraf voorgelicht over de sterke en zwakke kanten van een produkt.

  3. Tijdens de opdracht en uitvoering wordt het produkt naar ontwerp van de klant vervaardigd en bij voltooiing wordt de eindsfaktuur gestuurd.

  4. Na voltooiing en acceptatie van het geleverde werk zijn de risico's op eventueel optredende mankementen en/of beschadigingen voor de klant zijn/haar rekening.

 

R.T.M. van de Vliet
Utrecht